Op dit moment kennen we in Nederland twee overkoepelende amateur-organisaties: de VERON en de VRZA.
Beide verenigingen geven diploma's uit. Kijk daarvoor op de respectievelijke home-pages.
Voor de VERON is dat: http://www.veron.nl/activiteiten/activiteiten_awards.html
Voor de VRZA is dat: http://www.vrza.nl/vrzacert.htm
Op de startpagina van de VERON (www.veron.nl) vindt u onder "afdelingen" een kaart van Nederland.
Wanneer u hierop klikt verschijnt er een lijst met de afdelingen van de VERON. Op de webpagina's van deze afdelingen kunt u controleren of zij diploma's uitreiken en wat de voorwaarden zijn.