In de loop der jaren hebben vele interessante ontwikkelingen plaatsgevonden in de wereld van de radio-communicatie.
In plaats van uitsluitend morse-code, telefonie. telex (RTTY) of meer-kanaalssystemen zoals Telex Over Radio (TOR) maken we als professional en als zendamateur daarnaast ook gebruik van vele andere, digitale, systemen. Diverse daarvan zijn ontstaan in de wereld van de radio-amateur.

Voor sommigen hebben die systemen exotisch aandoende namen of klinken zij als zodanig. Voor anderen is het gebruik ervan dagelijkse praktijk.

Mocht u daarom iets horen in de amateurbanden wat onbekend voorkomt, vergelijk het dan eens met de voorbeelden op de pagina's van dit menu.